Términos y Condiciones

Términos y Condiciones Hanukeii

 

PROSIMO, DA PRAVO PREBERETE TE POGOJE

 

Ti splošni pogoji izrecno urejajo razmerja med Indicom Europa 2015 sl (družba, ki je lastnica blagovne znamke Hanukeii) s sedežem na naslovu Calle Zurbano 41, Bajo je zapustil 28010, Madrid in CIF ESB87341327 ter tretje osebe (v nadaljevanju "Uporabniki"), ki se registrirajo kot uporabniki in / ali kupujejo izdelke prek spletne trgovine spletnega mesta. uradna spletna stran Hanukeii (http://www.hanukeii.com", v nadaljnjem besedilu" Trgovina ").

 

2. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

2.1 Uporabnik se na splošno strinja, da bo uporabljal Trgovino, kupoval Izdelke in skrbno uporabljal vsako storitev Trgovine v skladu z zakoni, moralo, javnim redom in določbami teh Splošnih pogojev, pri čemer se morate vzdržati njihove uporabe na kakršen koli način, ki lahko ovira, poškoduje ali poslabša normalno delovanje in uživanje Trgovine s strani uporabnikov ali ki bi lahko poškodoval ali povzročil škodo na blagu in pravicah Hanukeii, njegovih dobaviteljev, uporabnikov ali na splošno katere koli tretje osebe.

 

3. IZDELKI IN CENE

3.1         Hanukeii si pridržuje pravico, da kadar koli odloči o izdelkih, ki so uporabnikom na voljo prek trgovine. Zlasti lahko kadar koli dodate nove izdelke tistim, ki so na voljo ali so vključeni v trgovino, pri čemer se razume, da če za te nove izdelke veljajo določbe teh splošnih pogojev, razen če ni drugače določeno. Prav tako si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila preneha zagotavljati ali olajšati dostop in uporabo katerega koli različnega razreda izdelkov, ki jih ponuja Trgovina.

 

3.2 Izdelki, vključeni v Trgovino, se bodo na najbolj zanesljiv način ujemali s tehnologijami spletnega prikaza dejansko ponujenim Izdelkom. Značilnosti izdelkov in njihove cene so prikazane v trgovini. Cene, navedene v Trgovini, so v evrih in ne vključujejo DDV, razen če ni drugače navedeno.

 

4. POSTOPEK IN OBLIKA PLAČILA IZDELKOV

4.1 V največ štiriindvajsetih (24) urah Hanukeii bo uporabniku poslal elektronsko sporočilo s potrdilom nakupa. Navedeno e-poštno sporočilo bo dodelilo referenčno kodo za nakup in podrobno predstavilo značilnosti izdelka, njegovo ceno, stroške pošiljanja in podrobnosti o različnih možnostih za plačilo izdelkov na Hanukeii.

 

4.2 Uporabnik, ki kupi izdelek prek Trgovine, mora plačilo opraviti prek plačilnih sistemov, ki so posebej navedeni v Trgovini.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Arhiviral bo elektronske dokumente, v katerih je pogodba formalizirana, uporabniku pa bo po opravljenem nakupu poslal kopijo. Pogodba bo sklenjena v španskem jeziku.

 

4.4 Potrditev naročila, ki jo je poslal Hanukeii Ne velja kot račun, le kot dokazilo o nakupu. Račun, ki mu ustreza, bo poslan z izdelkom.

 

5. PRAVICA DO UMIKA

5.1 Uporabnik ima pravico do odstopa, s katero lahko stopi v stik Hanukeii po elektronski pošti na naslednji naslov: contact @ hanukeii.com in opustite nakup v roku, ki ni daljši od sedmih (7) delovnih dni, računanih od prejema izdelka. Izdelek je treba poslati skupaj z ustrezno izpolnjenim povratnim listom in pravilno izpolnjeno kopijo dobavnice ali računa, uporabnik-kupec pa bo odgovoren za neposredne stroške vračila izdelka. Omenjeno vračilo bo izvedeno v skladu z navodili Hanukeii Uporabnika obvestite o odgovoru na njegovo obvestilo o umiku. Uporabnik mora izdelek vrniti v največ sedmih (7) dneh od datuma Hanukeii navedite obliko vračila.

 

5.2 Umik pomeni vračilo plačanega zneska. Za to mora stranka na povratnem listu navesti številko in imetnika kreditne kartice, na katero Hanukeii Izvesti morate plačilo. Rok za plačilo bo določen v zakonu.

 

5.3 Pravica do odstopa od pogodbe se ne sme uveljaviti, če izdelek ni vrnjen v originalni embalaži in če izdelek ni v popolnem stanju.

 

6. STORITEV ZA KUPCE

6.1 Za vsak incident, zahtevek ali uveljavljanje svojih pravic lahko uporabnik pošlje e-pošto na naslov contact @ Hanukeii. Com.

 

7. STORITEV DOSTAVE PO DOMU

7.1 Ozemeljski obseg prodaje prek Trgovine je izključno za ozemlje Evropske unije, zato bo dostavna služba samo za to ozemlje. Izdelki, kupljeni v Trgovini, bodo poslani na naslov za dostavo, ki ga je navedel uporabnik, ko je plačilo preverjeno, pri čemer je najdaljše obdobje dobave trideset (30) dni, kot je določeno v zakonu.

 

7.2 Dostava Hanukeii Izvaja se v sodelovanju z različnimi logističnimi operaterji priznanega prestiža. Naročila ne bodo vročena v poštnih predalih ali v hotelih ali na drugih stalnih naslovih.

 

7.3 Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno izdelkov. Ob nakupu izdelka bo uporabnik obveščen o natančnih stroških pošiljanja.

 

8. INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA

8.1 Uporabnik priznava, da so vsi elementi Trgovine in posamezni Izdelki, informacije in materiali v njih, blagovne znamke, struktura, izbira, naročanje in predstavitev njihove vsebine ter računalniški programi, uporabljeni v so z njimi zaščitene s pravicami intelektualne in industrijske lastnine Hanukeii ali tretjih oseb in da ji Splošni pogoji glede omenjenih pravic industrijske in intelektualne lastnine ne pripisujejo nobene druge pravice, razen tistih, ki so posebej predvidene v istih.

 

8.2 Razen, če ga pooblasti Hanukeii ali v primeru, da so imetniki ustreznih pravic s strani tretjih oseb, ali če to ni zakonsko dovoljeno, uporabnik ne sme reproducirati, preoblikovati, spreminjati, razstavljati, preusmeriti inženirja, distribuirati, izposojati, posojati, dajati na voljo ali dovoliti dostop javnosti do katerega koli elementa iz prejšnjega odstavka s pomočjo katere koli oblike javnega obveščanja. Uporabnik mora uporabiti materiale, elemente in informacije, do katerih dostopa z uporabo Trgovine samo za lastne potrebe, s čimer se prisili, da ne bo neposredno ali posredno izvajal komercialnega izkoriščanja materialov, elementov in informacij, pridobljenih s pomočjo enako.

 

8.3 Uporabnik se mora vzdržati izogibanja tehničnim napravam, ki jih je vzpostavil Hanukeii ali s strani tretjih oseb v trgovini.

 

9. VARSTVO PODATKOV

9.1 V skladu z Zakonom 15/99 LOPD vas obveščamo, da bodo vaši osebni podatki in drugi podatki, ki jih posredujete z obrazcem za registracijo, ter podatki o opravljenih transakcijah vključeni in shranjeni v datoteki za obdelavo v lasti Hanukeii, dokler se ne zahteva njegova preklica. Obravnava bo namenjena razvoju in izvedbi prodaje, personalizirani pozornosti izdelkov in storitev, ki jih pridobi, in izboljšanju omenjene pozornosti, pa tudi promociji lastnih izdelkov in storitev ter storitev tretjih podjetij, povezanih z Hanukeii.

Prav tako ste obveščeni, da bodo vaši podatki na voljo povezanim podjetjem za navedene namene. Hanukeii Te podatke bo obravnaval z največjo zaupnostjo, saj je edini in izključni prejemnik le-teh in ne bo dodeljeval ali posredoval tretjih oseb, razen tistih, ki jih navajajo veljavni predpisi.

Uporabnik napotitev izrecno pooblasti, tudi prek elektronskih sredstev, s strani Hanukeii in zgoraj omenjeni subjekti, komercialne komunikacije in promocijske ponudbe in natečaji. □ da, sprejemam.

 

9.2 Uporabnik lahko kadar koli uveljavi pravice dostopa, popravka, ugovora ali preklica s kontaktom Hanukeii, po e-pošti, naslovljeni na kontakt @ Hanukeii.com, priloži kopijo vašega NIF ali nadomestni identifikacijski dokument.

9.3. Odgovori, označeni z * v prijavnem obrazcu, so obvezni. Če vaš odgovor ne bo odgovoren, prepreči nakup izbranih izdelkov.

 

10. GESLE

10.1       Hanukeii Olajšala bo uporabo osebnih gesel uporabnikom, ki se kot taki registrirajo na spletni strani. Ta gesla bodo uporabljena za dostop do storitev, zagotovljenih prek spletnega mesta. Uporabnik mora gesla pod svojo izključno odgovornostjo hraniti v najstrožji in popolni tajnosti, pri čemer predpostavlja, koliko škode ali posledic kakršne koli vrste izhaja iz kršitve ali razkritja skrivnosti. Zaradi varnostnih razlogov lahko uporabnik kadar koli spremeni geslo za telematični dostop do storitev, povezanih s spletnim mestom. Uporabnik se strinja z obvestilom Hanukeii takoj vsako nepooblaščeno uporabo vašega gesla in dostop nepooblaščenih tretjih oseb do njega.

 

11. PIŠKOTKI

11.1       Hanukeii uporablja piškotke za izboljšanje svojih storitev, olajšanje navigacije, ohranjanje varnosti, preverjanje identitete uporabnika, olajšanje dostopa do osebnih preferenc in sledenje njihove uporabe Trgovine. Piškotki so datoteke, nameščene na trdem disku računalnika ali v pomnilniku brskalnika v mapi, ki jo je vnaprej konfiguriral uporabnikov računalniški operacijski sistem, da vas prepozna.

 

11.2 Če uporabnik ne želi, da se piškotek namesti na njegov trdi disk, mora svoj program za brskanje po internetu konfigurirati tako, da ga ne prejme. Prav tako lahko uporabnik prosto uniči piškotke. V primeru, da se uporabnik odloči za deaktiviranje piškotkov, se lahko kakovost in hitrost storitve zmanjšata in celo izgubi dostop do nekaterih storitev, ki jih ponuja trgovina.

 

12. VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST

Te splošne pogoje ureja špansko pravo. Vsaka spor, ki izhaja iz razlage ali izvršbe, ki lahko nastanejo v zvezi z veljavnostjo, razlago, izpolnjevanjem ali razrešitvijo te pogodbe, bo predložena v pristojnost sodišč in sodišč sodišča mesta Madrid, pri čemer se odpove kakršni koli pristojnosti, ki lahko ustreza uporabniku, pod pogojem, da to dovoljuje veljavna zakonodaja.